Certificări, licenţe, acreditări

Certificări, licenţe, acreditări

Activităţile Apa Nova Bucureşti sunt realizate în conformitate cu diverse certificări, licenţe şi acreditări:

Licenţiere - autorizare ANRSC

În baza licenţei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), Apa Nova Bucureşti are dreptul să opereze servicii de alimentare cu apă şi de canalizare şi este autorizată să exploateze sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria administrativă a Municipiului Bucureşti.

Apa Nova Bucureşti îşi desfăşoară activitatea cu respectarea cerinţelor HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Apa Nova Bucureşti deţine licenţa clasa 1 nr. 4223/17.04.2018 emisă de autoritatea competentă, A.N.R.S.C., prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 170/17.04.2018. Licenţa ANB are valabilitatea maximă permisă prin HG nr. 745/2007, 5 ani.

 

Certificarea conform ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 şi OHSAS 18001:2008

Sistemul de Management Triplu Integrat (Calitate, Mediu si Sănătate şi Securitate Ocupaţională) al Apa Nova Bucureşti este implementat în întreaga societate.

Funcţionalitatea sistemului a fost recunoscută societăţii, în conformitate cu standardele de referinţă, prin transmiterea certificatelor atașate acestei pagini.

Funcţionarea sistemului este urmărită continuu şi îmbunătăţită prin desfăşurarea auditurilor interne, a analizelor de procese şi de management, planificate, precum şi prin monitorizarea stadiului de realizare a obiectivelor specifice calităţii, mediului si OHSAS, propuse anual de catre conducerea ANB.

Sunt menţinute înregistrări şi sunt analizate de către managementul la cel mai înalt nivel, obiectivele şi ţintele de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, propuse spre realizare privind reducerea sau eliminarea cauzei producerii incidentelor, accidentelor de muncă, poluărilor accidentale, care pot apărea.

Managementul societăţii alocă resursele necesare în vederea obţinerii performanţei sistemului de management certificat.

Acreditare conform SR EN ISO/CEI 17025:2005

 

Laboratoarele de control al calităţii apei potabile şi de analiză a apelor uzate ale Apa Nova Bucureşti sunt acreditate de către Asociaţia Naţională de Acreditare din România - RENAR.

Ambele laboratoare au fost implicate în acţiuni de intercomparare a performaţelor, acţiuni desfăşurate la nivelul Grupului Veolia, dar şi pe plan mondial.

 

LiveZilla Live Chat Software