Realizări

În cei peste 18 ani de când am concesionat sistemul de alimentare cu apă și canalizare al Bucureștiului am modernizat constant rețeaua. Acum este momentul să lăsăm cifrele să vorbească pentru noi.

Apa de la robinet

din apa care curge la robinetele bucureștenilor este potabilă.

sunt monitorizați în permanență, pentru a fi siguri că apa furnizată orașului e bună de băut și că respectă toate standardele de calitate din domeniu, locale sau europene.

au fost prelevate pentru analiză de către Apa Nova doar în anul 2017.

au fost realizate în 2017 în laboratoarele specializate Apa Nova.

au fost produși de Apa Nova în cele trei stații de producere a apei potabile: Arcuda, Roșu și Crivina, finalizată și conectată la sistemul public de alimentare în iunie 2006.

în rețelele de apă din București de la începutul contractului de concesiune.

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă:

3.693 km de rețea de alimentare cu apă potabilă, dintre care:

cca. 192 km de apeducte de apă potabilă

cca. 2.505 km de conducte principale și conducte de serviciu

peste 132.700 de branșamente cu o lungime însumată de cca. 996 km

sunt analizați cu ajutorul sistemului de telegestiune LERNE prin care Apa Nova București monitorizează în permanență sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

Cât de repede aflăm despre o neregulă prin sistemul LERNE:

poza

În cazul unei alarme: instant

poza

Pentru instalații de producție a apei potabile 3 minute

Un total de 1.043 de km de rețea de canalizare au fost inspectați video de către Apa Nova București în perioada 2012 - 2017, scopul principal fiind de a determina starea tehnică a rețelei de canalizare, atât a celei în funcțiune, cât și a celei înlocuite sau extinse (recepții).

poza

este procentul cu care a scăzut numărul reclamațiilor telefonice de la Apa Nova București în perioada 2012 - 2017. Diferența arată atât îmbunătățirea substanțială a serviciilor oferite către public, dar și a deschiderii unor mijloace mai simple de comunicare cu clienții.

poza

este vârsta celei mai vechi stații de tratare și producere a apei potabile din București, Arcuda, modernizată integral după demararea contractului de concesiune ca și Stația Roșu.

În prezent, în București funcționează 3 stații de tratare și producere a apei potabile:Arcuda, Roșu și Crivina.

poza