Avizul tehnic de branşare/ racordare şi proiectul

Avizul tehnic de branşare/ racordare şi proiectul

Avizul tehnic de branşare/ racordare este documentul scris, emis de Apa Nova Bucureşti, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentului de apă, respectiv a racordului de canalizare şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile interioare (proprietate privată a clientului).

Important! Pentru a putea solicita emiterea avizului tehnic de branşare/ racordare şi a proiectului este necesară obţinerea în prealabil a avizului de principiu.

După primirea avizului de principiu (pozitiv) pentru executarea unui branşament/ racord, este necesară solicitarea emiterii avizului tehnic şi întocmirii proiectului. Este necesară depunerea următoarelor documente:

 • copie BI/CI
 • Cectificat de urbanism pentru execuţie branşament/ racord eliberat de Primăria de sector - copie
 • proiectul instalaţiei interioare cu viza unui verificator atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 • în cazul separărilor:
  • breviar de calcul necesar redimensionării branşamentului
  • protocol încheiat între părţi privind stingerea eventualelor datorii existente pe branşamentul comun
  • acordul părţilor privind realizarea noului branşament/ racord
 • dovada achitării contravalorii serviciilor de proiectare.

Important! Solicitarea avizului tehnic şi a proiectului se face în termenul de valabilitate a avizului de principiu (12 luni). Apa Nova Bucureşti informează clientul în legătură cu: finalizarea proiectului, avizul tehnic şi devizul estimativ al lucrării. Avizul se eliberează solicitantului sau unui împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în acest scop şi însoţit de copia BI/ CI a împuternicitului.

 • ştiaţi că...
 • Alimentele cele mai bogate în apă (în medie 80%) sunt legumele proaspete, fructele, albuşul de ou, laptele şi brânza proaspătă? Alimentele cu conţinut foarte scăzut în apă sunt cerealele (paste, orez), făina (pâine) şi legumele deshidratate.

LiveZilla Live Chat Software