Avizul de principiu

Avizul de principiu

Avizul de principiu este documentul scris, emis de Apa Nova Bucureşti, prin care se comunică solicitanţilor informaţii despre posibilitatea sau imposibilitatea conectării imobilului la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.

Pentru obţinerea avizului de principiu este necesară depunerea următoarelor documente la sediul Relaţii Clienţi Apa Nova Bucureşti din str. Aristide Demetriade nr. 2:
  • copie act proprietate/ copie act închiriere/ hotărâre judecătorească de constituire a Asociaţiei de proprietari;
  • copie BI / CI
  • copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau Certificat Înregistrare Fiscală, pentru persoane juridice;
  • planurile cadastrale cu reţelele, scara 1:500 (2 copii) şi de încadrare în zonă, scara 1:2000 (1 copie), pe care să fie marcată proprietatea.

Pașii necesari:

Planurile cadastrale se obţin de la Direcţia Evidenţă Imobiliară şi Cadastrală a Primăriei Municipiului Bucureşti din Bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5.

După analiza documentelor depuse, solicitantul este informat în legătură cu posibilităţile tehnice de branşare/ racordare a imobilului la reţeaua de apă/ canalizare.

Dacă avizul de principiu este "pozitiv" se trece la următoarea etapă pentru execuţia branşamentului.

Dacă avizul de principiu este "negativ" demersul solicitantului se opreşte aici.

Avizul se eliberează solicitantului sau unui împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în acest scop şi însoţit de copia BI/ CI a împuternicitului. 

  • ştiaţi că...
  • De îndată ce corpul uman pierde 1% din greutate prin deshidratare, apare senzaţia de sete?

LiveZilla Live Chat Software