Consultanţă şi avize

Consultanţă şi avize

La Biroul de avize din cadrul Biroului de Relaţii Clienţi Clienţi Apa Nova Bucureşti, situat în str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, pot fi depuse actele necesare pentru tipurile de avize precizate mai jos.

La depunerea actelor vă rugăm să prezentaţi copia BI/CI.

Pentru eliberarea avizelor se poate prezenta solicitantul sau un împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în acest sens, dată în formă autentică (notarială) şi însoţit de copia BI/ CI a acestuia.

Tipuri de avize eliberate de Apa Nova Bucureşti:

Aviz pentru întocmire planuri urbanistice

Reglementarea activităţii în construcţii se face atât la nivel naţional (prin legi, normative, etc) cât şi la nivelul administraţiei locale. Primăria Municipiului Bucureşti coordonează realizarea a trei tipuri de "norme" numite planuri urbanistice, clasificate după nivelul de complexitate şi scara de abordare:

 • Plan Urbanistic General (PUG) la nivelul oraşului
 • Plan Urbanistic Zonal (PUZ) la nivelul unei zone (insulă, cartier)
 • Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) la nivel de vecinătate (câteva terenuri, o stradă, o piaţă).

În vederea întocmirii acestor planuri, care stau la baza unui Certificat de Urbanism sau a unei Autorizaţii de construcţie, este necesară obţinerea unor avize eliberate de companiile de utilităţi publice, inclusiv de Apa Nova Bucureşti care furnizează servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru municipiul Bucureşti.

Aviz de amplasament necesar pentru următoarele cazuri:

 • extindere, consolidare, reamenajare, recompartimentare construcţie existentă
 • construcţie imobil nou
 • construcţie balcon
 • desfiinţare construcţii existente
 • intrare în legalitate construcţie

Aviz de coordonare traseu

 • extinderi conducte apă, canal, electrice, termice, gaze, telefonice
 • devieri conducte apă, canal, electrice, termice, gaze, telefonice
 • înlocuiri conducte apă, canal, electrice, termice, gaze, telefonice
 • branşament gaze
 • branşamente termice
 • branşament electric
 • RATB - înlocuire linie tramvai; extindere linie troleibuz etc.
 • reabilitări rutiere

Se mai pot solicita avize pentru:

 • concesionare teren
 • trasare reţea
 • înstrăinare teren
 • organizare de şantier
 • asigurare debit pentru stingerea incendiului

Despre avizul de principiu necesar în execuţia unui branşament de apă şi/sau racord de canalizare citiţi aici.


Atenţie! Documentele depuse în scopul avizării sau cele depuse pentru orice fel de consultări, nu se vor primi în condiţiile în care planu/ planurile prezentate spre avizare nu conţin:

 • ştampila primăriei locale, purtând menţiunea "VIZAT SPRE NESCHIMBARE"
 • inventarele de coordonare STEREO 70 - pentrupunctele de pe conturul terenului şi de pe conturul viitoarei construcţii pentru care se cere avizul SAU
 • intervalele de coordonare STEREO 70 - pentru punctele de pe conturul terenului pentru care se cere consultarea.
 • certificatul de urbanism este incomplet sau expirat
 • se constată neconcordanţe între planuri şi partea scrisă depusă la documentaţie
 • există neconcordanţă între planuri şi situaţia din teren

Actele necesare pentru emiterea avizelor precizate anterior şi pentru consultări sunt:

 • copie Certificat de urbanism
 • doua copii plan cadastral cu reţele 1:500 anexă la Certificatul de urbanism (pe care să fie poziţionată proprietatea)
 • o copie plan încadrare în zonă, scara 1:2000, anexă la Certificatul de urbanism (pe care să fie poziţionată proprietatea)
 • copie act de proprietate/act de închiriere
 • inventar de coordonate a terenului tip stereo 1970
 • copie BI / CI
 • pentru persoane juridice este necesară o copie a Certificatului Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală.

Pentru locaţii cu suprafaţă mai mica de 500mp, tariful unic este de 120 de lei (cu TVA). Pentru locaţii cu suprafaţă mai mare de 500 mp, tariful este de 0,36 lei/ mp.

Lista completă a tarifelor conexe o puteşi accesa aici.

Get Adobe Acrobat

 • ştiaţi că...
 • Tenul va fi mai proaspăt şi luminos dacă beţi suficientă apă?

LiveZilla Live Chat Software