Încheierea de contracte de furnizare pentru unităţi imobiliare (apartamente) din condominium care au distribuţie pe verticală

Se poate da curs solicitării de încheiere contracte pentru unităţi imobiliare (apartamente) prin parcurgerea etapelor:
  1. Debitele pentru serviciile furnizate de Apa Nova Bucureşti la condominiul din care face parte unitatea imobiliară să fie achitate la zi [conform art. 31 alin. (11) din Legea nr. 241/2006, republicată];
  2. Prezentarea acordului tuturor proprietarilor în legătură cu încheierea contractelor individuale pe fiecare unitate imobiliară, exprimat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de proprietari luată cu unanimitate de voturi [conform art. 31 alin. (11) din Legea nr. 241/2006, republicată];
  3. Prezentarea planului actualizat al instalaţiei interioare de alimentare cu apă (schema coloanelor şi planurile pe etaje) realizat de un proiectant autorizat, în vederea stabilirii de către Operator a locului de amplasare a contoarelor de apă rece şi eventual de apă rece pentru apă caldă;
  4. Prezentarea acordului tuturor proprietarilor cu privire la împărţirea consumurilor de apă pentru paţiile comune precum şi a pierderilor pe instalaţiile interioare de apă (diferenţele între consumurile înregistrate de branşamentul condominiului şi suma contoarelor individuale), repartiţie egală pe unitate imobiliară [conform art. 31 alin. (16) lit. b) din Legea nr. 241/2006, republicată];
  5. Declaraţia proprietarilor prin care îşi asumă obligaţia de întreţinere a instalaţiei interioare de alimentare cu apă de la contorul montat pe branşamentul condominiului până la contoarele individuale [conform art. 31 alin. (14) din Legea nr. 241/2006, republicată];
  6. Prezentarea acordului tuturor proprietarilor pentru folosinţa comună a instalaţiei interioare de canalizare şi a racordului de canalizare [conform art. 28 alin. (5) din Legea nr. 241/2006, republicată];
  7. Obligaţia de a monta contoare cu citire la distanţă indicate de Operator, în locurile de amplasare stabilite de Operator (vezi pct. 3). Aprobările de model sau Declaraţiile de conformitate pentru contoarele individuale se vor preda Operatorului [conform art. 31 alin. (12) din Legea nr. 241/2006, republicată], pentru apă rece şi pentru apă caldă.
  8. Prezentarea copiei actului de proprietate, a copiei de CI/BI, pentru persoanele fizice, sau a copiei Certificatului Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală, pentru persoanele juridice;
IMPORTANT!
Apa Nova Bucureşti poate monta la cerere şi contra cost contoare individuale pentru contractarea în condominii.
În situaţia în care decideţi să instalaţi contoare individuale cu o altă firmă decât Apa Nova Bucureşti este necesar să respectaţi prevederile Legii 241/2006, actualizată, de a monta contoare cu transmisie la distanţă recomandate de Operator, care să fie compatibile cu sistemele de citire la distanţă utilizate de acesta.
Pentru o analiză personalizată a solicitării dvs, vă rugăm să depuneţi integral documentele precizate în acest pliant.

Get Adobe Acrobat

  • ştiaţi că...
  • De îndată ce corpul uman pierde 1% din greutate prin deshidratare, apare senzaţia de sete?

LiveZilla Live Chat Software