Acte necesare pentru utilizator casnic individual

Acte necesare pentru utilizator casnic individual
  • copie act de identitate (CI/BI)
  • copie act de proprietate intabulat/ declaraţie privind intabularea sau autorizaţie de construcţie pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menţionat în actul de proprietate) sau copie contract de închiriere/ contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului+ acord notarial dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include și declaraţia tip a proprietarului, însoţit de copia actului de proprietate şi copie BI/CI a proprietarului
  • date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă
  • adresă de reziliere semnată însoţită de copia BI/CI din partea fostului titular de contract , când acesta a fost agent economic sau semnată de fostul titular de contract - persoana fizică dacă acesta nu figurează în istoricul actului de proprietate al solicitantului.

Notă: Acordul notarial este înlocuit de declarația tip a proprietarului pentru următoarele tipuri de contracte de închiriere/ comodat:

  • contracte de închiriere/ de comodat încheiate de persoane fizice, agenți economici cu Administrația Fondului Imobiliar - AFI;
  • contracte de închiriere/ de comodat încheiate de stat cu primării, insitutuții publice, ambasade;
  • contracte de leasing financiar.
  • ştiaţi că...
  • De îndată ce corpul uman pierde 1% din greutate prin deshidratare, apare senzaţia de sete?

LiveZilla Live Chat Software