Acte necesare pentru utilizator casnic colectiv

Acte necesare pentru utilizator casnic colectiv
  • copie act de identitate (CI/BI)
  • copie act de proprietate intabulat/ declaraţie privind intabularea sau autorizaţie de construcţie pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menţionat în actul de proprietate) sau copie contract de închiriere/contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului+ acord notarial dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include și declaraţia tip a proprietarului, însoţite de copia actului de proprietate şi copie BI/CI a proprietarului sau declaraţia tip a coproprietarului prin care se deleagă reprezentantul proprietarilor, însoţită de copie BI/CI, în cazul în care actul nu se referă la întreaga proprietate
  • acord sau protocol încheiat cu consumatorii care utilizează branşamentul în comun, privitor la datorii (în cazul separării consumului)
  • date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă
  • adresă de reziliere semnată însoţită de copia BI/CI din partea fostului titular de contract, când acesta a fost agent economic sau semnată de fostul titular de contract - persoana fizică dacă acesta nu figurează în istoricul actului de proprietate al solicitantului

În cazul separării alimentării cu apă, se va prezenta procesul verbal cu indexul contorului comun, la data separării efective.

Notă: Acordul notarial este înlocuit de declarația tip a proprietarului pentru următoarele tipuri de contracte de închiriere/ comodat:

  • contracte de închiriere/ de comodat încheiate de persoane fizice, agenți economici cu Administrația Fondului Imobiliar - AFI;
  • contracte de închiriere/ de comodat încheiate de stat cu primării, insitutuții publice, ambasade;
  • contracte de leasing financiar.

Get Adobe Acrobat

  • ştiaţi că...
  • Apa conţine între 80 si 100 mg/l de calciu care poate să acopere între 15% şi 20% din necesarul nostru zilnic?

LiveZilla Live Chat Software