Acte necesare pentru instituţii publice - utilizator colectiv

Acte necesare pentru instituţii publice - utilizator colectiv
 • copie act de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra imobilului sau copie contract de închiriere/ contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului + acord notarial dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include și declaraţia tip a proprietarului, însoţite de copia actului de proprietate şi copie BI/CI a proprietarului şi declaraţia tip a coproprietarului prin care se deleagă reprezentantul proprietarilor, însoţită de copie BI/CI, în cazul în care actul nu se referă la întreaga proprietate
 • copie Certificat Înregistrare Fiscală
 • copie Certificat Constatator
 • delegaţie din partea instituţiei (semnată) pentru persoana care semnează contractul şi nu este reprezentant legal + copie BI/CI
 • adresă din partea instituţiei publice (semnată) privind activitatea desfăşurată în imobil, necesar de apă şi deversare la canalizare (dacă nu este prevăzut în documente), suprafaţă de teren a proprietăţii, suprafața construită, codul IBAN şi banca, adresă de corespondenţă, telefon, adresă e-mail şi persoană de contact
 • acord sau protocol încheiat cu consumatorii ce utilizează în comun branşamentul, privitor la stingerea datoriilor (în cazul separării consumului)
 • adresă de reziliere din partea fostului titular de contract semnată, când acesta a fost agent economic sau semnată de fostul titular de contract - persoana fizică dacă acesta nu figurează în istoricul actului de proprietate al solicitantului.
În cazul separării alimentării cu apă, se va prezenta Procesul Verbal cu indexul contorului comun, la data separării efective, semnat de beneficiari.

Notă: Acordul notarial este înlocuit de declarația tip a proprietarului pentru următoarele tipuri de contracte de închiriere/ comodat:

 •  contracte de închiriere/ de comodat încheiate de persoane fizice, agenți economici cu Administrația Fondului Imobiliar - AFI;
 • contracte de închiriere/ de comodat încheiate de stat cu primării, insitutuții publice, ambasade;
 • contracte de leasing financiar.
 • ştiaţi că...
 • Apa este mai importantă decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână.

LiveZilla Live Chat Software