Acte necesare pentru Asociaţie de proprietari

Acte necesare pentru Asociaţie de proprietari
 • copie sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice
 • copie Certificat Înregistrare Fiscală
 • copie proces verbal încheiat în urma Adunării generale a membrilor Asociaţiei de proprietari în care a fost ales actualul preşedinte al Asociaţiei de proprietari
 • declaraţia Asociaţiei de proprietari/ locatari semnată, privind:
  • componenţa comitetului Asociaţiei de proprietari/ locatari
  • numărul de scări din imobil
  • numărul de etaje din imobil
  • numărul de apartamente din imobil
  • numărul de persoane din imobil
  • numărul de persoane din imobil care se alimentează cu apă caldă furnizată de RADET
  • numărul de persoane din imobil care se alimentează cu apă caldă din centrale proprii
  • suprafaţa terenului deţinut
  • cont bancă
  • adresă de corespondenţă, telefon, e-mail
  • alţi consumatori care se alimentează din branşament
 • împuternicire Asociaţie de proprietari/ locatari, semnată de preşedinte, pentru semnarea contractului cu Apa Nova Bucureşti, în cazul în care semnează alt membru al comitetului (lângă semnătură se va menţiona CNP + copie BI/CI)
 • acord sau protocol încheiat cu consumatorii branşamentului comun, privitor la datorii (în cazul separării consumului)
 • adresă de reziliere din partea fostului titular dacă acesta a fost Agent Economic sau persoană fizică.

În cazul branşamentului comun pentru mai multe Asociaţii de proprietari/ locatari (blocuri, scări), contractul se încheie cu una din Asociaţiile de proprietari/ locatari doar cu acordul scris al celorlalte în care se menționează în mod expres titulatura asociației pe care se dorește să se încheie contractul.

În cazul separării alimentării cu apă, se va prezenta Procesul Verbal cu indexul contorului comun, la data separării efective, semnat de Asociaţiile de proprietari/ locatari.

 • ştiaţi că...
 • Apa conţine între 80 si 100 mg/l de calciu care poate să acopere între 15% şi 20% din necesarul nostru zilnic?

LiveZilla Live Chat Software