Eliminarea obligativităţii de ştampilare a documentelor emise de Apa Nova Bucureşti

  • Font size(fr)
    • +
    • -

Începând cu 23 iulie 2015 documentele emise de societatea Apa Nova Bucureşti (contracte, facturi, avize, scrisori)  nu mai conţin ştampila rotundă a societăţii.

Eliminarea ştampilei rotunde s-a realizat conform noilor reglementări legale - Articolul V din Ordonanţa nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative:

(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile  publice.

(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către  persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).

 

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Apa Nova Bucureşti 

 

  • Saviez-vous que...
  • Les aliments les plus riches en eau (en moyenne 80%) sont les légumes frais, les fruits, le blanc d'œuf et le fromage frais? Les aliments au contenu très faible en eau sont les céréales (pâtes, riz), la farine (pain) et les légumes déshydratés.

LiveZilla Live Chat Software