Eliminarea obligativităţii de ştampilare a documentelor emise de Apa Nova Bucureşti

  • Text font
    • +
    • -

Începând cu 23 iulie 2015 documentele emise de societatea Apa Nova Bucureşti (contracte, facturi, avize, scrisori) nu mai conţin ştampila rotundă a societăţii.

Eliminarea ştampilei rotunde s-a realizat conform noilor reglementări legale - Articolul V din Ordonanţa nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative:

(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.

(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Apa Nova Bucureşti

  • Did you know that...
  • Is water more important than food? A human can survive without food for approximately one month, while without water just one week.

LiveZilla Live Chat Software