Protejarea gurilor de scurgere

Protejarea gurilor de scurgere

O gură de scurgere înfundată nu mai preia apele pluviale şi poate determina refularea lor în subsoluri şi inundarea acestora, precum şi deversarea şi inundarea carosabilelor în zonele depresionare.

Inundarea subsolurilor poate produce pagube materiale prin deteriorarea structurilor de rezistenţă ale imobilelor şi ale subsolurilor locuite, avarierea diverselor instalaţii electrice aflate la subsol, avarierea autoturismelor din parcările subterane, distrugerea bunurilor aflate în pivniţe şi beciuri.

De asemenea, obturarea gurilor de scurgere poate avea un efect negativ asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător.

  • ştiaţi că...
  • Gravitatea fenomenului de deshidratare variază cu vârsta şi deshidratarea poate avea repercusiuni asupra sănătăţii: scăderea tensiunii, tulburări neurologice, alterarea rapidă a stării generale?

LiveZilla Live Chat Software